Kyoto en Europa

Nu het verdrag van Kyoto in werking is getreden, worden we in Europa meer dan ooit geconfronteerd met uitdagingen, die een globaal antwoord eisen. Het volstaat niet meer hier en daar wat oplapwerk te doen, we moeten er echt tegenaan. Jacqueline McGlade, van het Europees Milieu Agentschap schetst het brede kader van die immense taak.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.