Misschien heeft Bush gelijk…

Wie als progressief denker vandaag de dag de internationale politiek in de media volgt, wordt soms verplicht de bittere kelk van zijn vermeende verkeerde inschattingen tot op de bodem ledigen. Dit zou misschien weer het geval kunnen zijn na de lectuur van dit artikel, dat verscheen in de Engelstalige editie van “Der Spiegel” . De auteur vergelijkt de Oostduitsers van 1987 met de Iraquis, de Syriërs en de Jordaniërs van nu. Je zou geneigd zijn te denken dat die auteur een Amerikaan is, maar nee, naar zijn naam te oordelen is het een Duitser, een Europeaan. Ik ben in elk geval geneigd te denken dat die man dringend geschiedenis moet gaan studeren.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Misschien heeft Bush gelijk…”

  1. M. Cobben Says:

    Ik ben het hellemaal met u eens.
    Als je de voorgeschiedenis en de culturele achtergrond gaat vergelijken had de schrijver deze uitspraak natuurlijk nooit kunnen maken.
    Jammer dat dit soort ongefundeerde onzin wordt uitgebracht en dat in een blad met zoveel lezers. Velen worden hierdoor weer gevoed met verkeerde denkbeelden. Helaas…
    M.C., Nederland

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.