Het Christendom: wezen en geschiedenis

C.III Het Rooms-katholieke paradigma van de Middeleeuwen

C.III.5 De grote tegenmacht: de Islam

De tegenspelers van het katholiek-middeleeuwse christendom zijn niet de heidense en later Ariaanse Germanen geweest, maar de Islam. Dat het christendom in het oosten, in Noord-Afrika en zelfs in Spanje relatief weinig weerstand bood aan die islamitische verovering, ligt ten dele natuurlijk aan de onweerstaanbare militaire kracht van de moslims, maar ook aan het christendom zelf: zijn verscheurdheid, zijn innerlijke theologische twisten, vooral wellicht de ontoereikende basis voor zijn visies op Christus en de Drievuldigheid. De ongelukkige drang om alles in het christelijke geloof te
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.