Richard Dawkins en I.D. (Intelligent Design)

Nu zelfs in Nederland stemmen opgaan om in scholen niet alleen de evolutieleer te doceren, maar ook de theorie van “intelligent design”, een andere naam voor “creationisme”, is het goed even het verhelderende proza van Richard Dawkins te lezen. Het is ongehoord dat mensen om welke reden dan ook kiezen voor onwetendheid. Ze kunnen er hun godsdienstige overtuigingen geen slechtere dienst mee bewijzen. Fundamentalisme is de grootste vijand van elke godsdienstigheid, dat moet toch al wel langer duidelijk zijn.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

4 Responses to “Richard Dawkins en I.D. (Intelligent Design)”

 1. Mathias Bogaert Says:

  Gaat de wetenschap alles kunnen verklaren? Zal de complexiteit na veloop van tijd het menselijke vermogen niet overstijgen? Evolutieleer is bezig met molecules, biologie, het ‘macro’, maar niet vragen zoals ‘wat is nu een proton, waaruit bestaan wij, hoe is vanuit het niets het heelal ontstaan, waarin ‘exand’ het heelal zich?’. Vanuit het creationisme is hier wel een antwoord op te geven, en aangezien de wetenschap hier momenteel veel moeilijker kan op antwoorden zal het creationisme voorlopig niet verdwijnen.

 2. André Says:

  Inderdaad, het creationisme geeft zogezegd antwoorden op vragen, waar de wetenschap nog niet uit is. Maar dit is het probleem: het creationisme veronderstelt een ingreep van een hoger wezen (God genoemd) in de wereld, ingreep die door de wetenschap niet kan worden achterhaald of verklaard, ook al heet het een ingreep te zijn in ‘wetenschappelijke’ ontwikkelingen, bv. het ontstaan van het gezichtsvermogen. De creationisten moeten met positieve bewijzen of aanduidingen voor de dag komen, en niet alleen met verwijzingen naar het onvermogen van de huidige wetenschap. Ik vrees dat bij deze mensen de verwarring tussen geloof en wetenschap groot is.

 3. Mathias Bogaert Says:

  Dus je gaat ervanuit dat de wetenschap uiteindelijk in staat zal zijn alles te verklaren? Niet dat ik aanhanger ben van het creationisme (verre van) maar ik heb enkel vragen bij de menselijke capaciteit om ons ‘zijn’ te verklaren (en als dat al zou lukken moet het nog aanvaard worden door jan met de pet). Strikt wetenschappelijk de dingen benaderen wil dus ook zeggen niet geloven in een hiernamaals, en dat is nu net iets waar veel rationele mensen het volgens mij moeilijk mee hebben (‘this is it, live it to the max’) omdat ze door een maatschappij van vandaag een consumptiegedrag, nood aan ‘status’, en de snelheid van handelen aangepraat krijgen dat ze de angst hebben dat hun leven op het einde maar niets voorstelt.

 4. André Says:

  Mathias, een strikt wetenschappelijke benadering sluit geloof niet uit: het is een ander kennisdomein. De wetenschap gebruikt de zintuigen als instrument, en heeft als object alles wat zintuigelijk is. Het geloof is een kwestie van vertrouwen in een ik-gij relatie. En moet zich ervoor hoeden uitspraken te doen over fenomenen en gebeurtenissen, die binnen de zintuigelijke sfeer vallen. Ook al gebruikt het geloof, in het uiten ervan, zintuigelijke beelden en voorstellingen, het zegt niets over de waarde of het waarheidsgehalte ervan, wel iets over de mens, die gelooft. Over zijn waarde, zijn waardigheid, zijn hoop en zijn liefde.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.