Katholicisme in het vroegere Oostblok

De Duitse schrijver Richard Wagner heeft het in dit artikel over de rol van de katholieke kerk in de vroegere Oostbloklanden in de vorige eeuw. En over de dringende noodzaak tot hervorming van die katholieke kerk, met op kop natuurlijk die in Polen. Op dit moment, zegt Wagner, heerst daar een soort rechts katholicisme, dat is blijven steken in de politieke analyse van de jaren 20 van vorige eeuw.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.