Leszek Kolakowski en het Marxisme

Over de Poolse filofoofKeszek Kolakowski en zijn magistraal werk over marxisme: “Main currents of Marxism”, naar aanleiding van een herdruk. Confronterende lectuur voor alle marxistische intellectuelen uit Europa. Voor Kolakowski, die het aan den lijve heeft ondervonden, is marxisme “een goede blauwdruk om de samenleving om te zetten in één reusachtig concentratiekamp”. Voor onze liberale, pluralistische democratieën heeft hij ook een boodschap: onvermoeid moeten wij de waarden ervan verdedigen, al vindt hij dat die verdediging nooit absoluut kan zijn. Onbegrensde vrijheid en openheid zonder behoud en verdediging van onze waarden dreigt uit te monden in leegheid.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.