Het Christendom: wezen en geschiedenis

h3. C.V Het paradigma van de Moderne Tijd, georiënteerd op rede en vooruitgang

h5. C.V.7 Revoluties in Technologie en Industrie (vervolg)

En de kerken?

Hoe reageren de kerken op de industriële revolutie en op de kwestie van de sociale rechtvaardigheid? Heel verschillend uiteraard, naar gelang van de landen. Gegeven echter het feit dat zowat overal

 • de industriële omwenteling alle verbanden tussen mensen raakte
 • de breuk met eeuwenlange gewoonten en vanzelfsprekendheden voor de kerken een ware schok betekende
 • deze schok een ganse reeks nieuwe vormen van kerkelijk handelen teweegbracht, die niet enkel de arbeiders probeerden terug te winnen maar ook gericht waren op de andere lagen van de bevolking
 • dat met de industriële revolutie het geheel van het kerkelijke leven, de theologie en de persoonlijke vroomheid veranderde
 • kunnen we de volgende dikwijls elkaar overlappende reacties noteren:

  1 Onvermogen om de realiteit te zien: het heeft lang geduurd voor de kerken hebben beseft welke de betekenis was van de industriële revolutie. Ze zaten opgesloten in hun overtuiging de
  You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

  Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.