Het Christendom: wezen en geschiedenis

h3. C.V Het paradigma van de Moderne Tijd, georiënteerd op rede en vooruitgang

h5. C.V.8 De crisis van de moderniteit

Rond de tijd van de eerste wereldoorlog is de moderniteit in een crisis geraakt. Het is duidelijk dat de verworvenheden van de moderne tijd in de wetenschap, filosofie, technologie en industrie, staat en samenleving voor miljoenen mensen een tot nog toe ongekende stimulans tot vernieuwing zijn geweest. Maar het is even duidelijk dat deze moderne opvattingen onder het motto van verstand, vooruitgang en natie eveneens een nog nooit gekende existentiële bedreiging hebben meegebracht.

  • het wetenschappelijk onderzoek heeft op alle gebied enorme vooruitgang geboekt; maar waar bleef de gelijktijdige morele vooruitgang, die kon verhinderen dat van die wetenschap misbruik wordt gemaakt?
  • de technologie heeft een hoogst efficiënte en wereldwijde ontwikkeling gekend; maar niet in gelijke mate de geestelijke energie, die de overal voelbare risico  • You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

    Leave a Reply

    You must be logged in to post a comment.