Het glas half vol of half leeg?

Welk milieuprobleem moet in de komende jaren prioritair worden aangepakt? Drinkwater, kwikpollutie…? En hoe pakken we dat aan, in de geïndustrialiseerde wereld op de eerste plaats, maar ook in de ontwikkelingslanden? Een interessante discussie tussen een mij verder onbekende Carl Pope, directeur van de Sierra Club en de wel bekende Bjorn Lomborg, het zwart schaap van de ecologische beweging.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.