Antisemitisme

Is antisemitisme een vorm van racisme of is het een mentale ziekte? Paul Johnson, die zich blijkbaar heeft verdiept in de geschiedenis ervan, ontleed de ziektekiemen van het antisemitisme in onze geschiedenis. Een interessant historisch overzicht, dat vrij overtuigend overkomt. Op het einde van zijn artikel gaat hij over van het anti-semitisme op het anti-amerikanisme, en somt daar enkele frappante gelijkenissen op, o.m. het feit dat zowel het antisemitisme als het antiamerikanisme tegenstrijdige argumenten aangrijpen om zich te manifesteren, en dat de anti-houding in alle gevallen geleid heeft tot economische achteruitgang. Een vraagje maar: is elke tegenstand tegen en kritiek op de politiek van Israël en de VS tot anti-semitisme en anti-amerikanisme te herleiden? De auteur zwijgt er in alle talen over. Wel is het voor hem duidelijk dat enkel Amerika in staat is de wereld van die ziekte te genezen. Ben ik antiamerikanist als ik daaraan twijfel?
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.