Agnosticisme

In tegenstelling tot wat hier over het India en zijn ‘godsdienstigheid’ wordt gedacht en gezegd, aldus Amartya Sen, heeft het rationele en wetenschappelijke liberale denken in dat land wel degelijk een traditie, langer dan die van het Westen. De Hindoegodsdienst is wat betreft het geloof in god en goden volgens hem heel sterk agnostisch van inslag.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.