Economische groei

Een lezenswaardige bespreking, door Joseph E. Stiglitz, van een boek van Benjamin Friedman over economische groei. Friedman is een overtuigd voorstander van economische groei, maar oefent wel kritiek uit op de wijze waarop die groei in de VS wordt doorgevoerd. Volgens Stiglitz gaat hij echter nog niet ver genoeg in zijn kritiek. De economische groei in de VS is de laatste jaren ten koste gegaan van het milieu, hij heeft de kloof tussen rijk en arm daar niet verminderd maar integendeel vergroot, en hij staat niet echt garant voor een sterkere democratie en een duurzame ontwikkeling. Met de orkaan Wilma (de zoveelste) in het vooruitzicht, biedt Stiglitz hier enkele remedies op langere termijn voor een echte, gezonde economische groei. We kunnen er hier in Europa ook iets van leren.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.