China en India

Deze twee landen komen geregeld in het nieuws als de toekomstige grootmachten. En dan natuurlijk als concurrent van de huidige.. De schrijver van dit artikel , de economist Pranab Bardhan, zet hier eventjes de puntjes op de i. Hij is professor aan de universiteit van Berkeley, California, maar wellicht, althans naar zijn naam te oordelen, afkomstig uit India. Hij betoogt dat beide landen nog decennia zullen nodig hebben om – economisch althans – op de hoogte te komen van de economische reuzen van vandaag. Voorlopig zijn ze nog de leveranciers van het grootste deel van de armsten van deze wereld.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.