Religie, psychologisch verklaard

Een tijd geleden, in een artikel, beweerde de auteur dat creationisme of ID een slechte vorm van religie is. Welke is dan de goede vorm, was mijn vraag. Het was wellicht een verkeerde vraag: religie is goed noch slecht, het is de wijze waarop de mens, die met goed en kwaad in contact komt, psychologisch gezien spontaan reageert. Hij schrijft zijn ervaring toe aan een wezen buiten hem (God), terwijl het in feite een diep in hem aanwezige, levensnoodzakelijke drang is om de beste uitleg en interpretatie te zoeken voor wat hem overkomt. Religie is dus overlevingskunst, althans volgens Daniel Gilbert, professor psychologie aan de Harvard Universiteit in de VS.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.