Vragen rond Religie

Een interessante vraagstelling van de bekende wetenschapsfilosoof Daniel D. Dennett over het fenomeen van de religie en de morele dilemma’s waarvoor de oecumenisch ingestelde en ‘redelijke’ aanhangers van gelijk welke godsdienst staan. Vragen die we ons allemaal vroeg of laat moeten stellen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.