ALGEMENE GESCHIEDENIS 3. De Oudheid: Griekenland(11)

Hellenistische en Romeinse periode: van 323 v.C. tot 395 na C.:

Van 323 tot 280 v.C. krijgen we de strijd om de macht tussen de opvolgers van Alexander de Grote. Het resultaat ervan is de opdeling in drie grote monarchieën, die tot ongeveer 220 v.C. elkaar in evenwicht zullen houden en de Griekse cultuur verder zullen verspreiden. Daarna komt het verval, komen andere Oosterse staten op en worden de drie monarchieën door de Romeinen onderworpen en ingelijfd.
De drie monarchieën zijn

    Egypte, onder Ptolemaeus, historicus en veldheer van Alexander. Zijn dynastie zal tot in het jaar 30 v.C. blijven bestaan, en daarna zal Egypte deel gaan uitmaken van het Romeinse Rijk. Hoofdstad: Alexandrië (gesticht door Alexander de Grote), centrum van de hellenistische cultuur.
    Mesopotamië, Perzië en een deel van Klein-Azië, onder Seleucus met als hoofdstad Seleucia. Het blijft een vrij los verband, waarbinnen verschillende min of meer onafhankelijke gebieden ontstaan, zoals het rijk van de Parthen (in 247 v.C. gesticht na een inval van Skythiërs uit het noorden) en het Grieks-Bactrische Rijk aan de uiterste oostgrens van de toen bekende wereld.
    Macedonië, onder Antigonus en opvolgers: behelst Griekenland, Macedonië, Thrakië en Klein-Azië.

In de 3e en 2e eeuw v.C. volgen daar drie Macedonische oorlogen, die eindigen op de inlijving van dat gebied bij het Romeinse Rijk. In Klein-Azië zelf zullen de Romeinen strijd leveren tegen een aantal onafhankelijke rijkjes, waarvan de meest bekende zijn: het koninkrijk Pontus (met Mithridates I en volgende), de Galaten (Kelten die in de 3e eeuw Klein-Azië binnendringen) en het rijk van Pergamum of Pergamon, dat in 133 v.C. bij testament wordt overgemaakt aan de Romeinen.

In 146 v.C. wordt Korinthe door de Romeinen verwoest en maakt Griekenland definitief deel uit van het Romeinse Rijk. Maar ook dan nog blijft Athene het culturele centrum bij uitstek.

Vooral keizer Hadrianus zal in de tweede eeuw na C. de stad begunstigen met bouwwerken en beeldhouwwerken. In diezelfde eeuw zal Herodus Atticus, een Athener, een heel fortuin hangen aan de versiering van monumenten in de Griekse steden. Pausanias, een beroemde reiziger, bezoekt in die tijd Griekenland en beschrijft in zijn boek al wat hij daar ziet.

In de derde eeuw na C. vallen de Goten, een Germaanse stam, Griekenland binnen. In 330 wordt Byzantium onder de naam Constantinopel mede-hoofdstad van het Romeinse Rijk. In 393 na C. worden de laatste Olympische spelen gehouden. In 395 na C. gaat Griekenland deel uitmaken van het nu afgescheiden Oost-Romeinse Rijk, en blijft dat min of meer tot in 1453 Constantinopel door de Turken wordt ingenomen en onder de naam “Istanbul” hoofdstad wordt van het Osmaanse of Ottomaanse Rijk.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.