Het uitsterven van amfibieën

Nog een van de fenomenen die wijzen op een verslechtering van ons leefklimaat: vele amfibieën zijn uitgestorven of met uitsterven bedreigd. En het proces is blijkbaar onomkeerbaar… helaas!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.