Hollandse koorts

De Nederlandse schrijver Geert Mak waarschuwt zijn Duitse vrienden voor de ‘hollandse koorts’, voor een totaal verkeerde inschatting in Nederland van de situatie van de ‘allochtonen’ na de moord op van Gogh. Volgens Mak heeft het zelden iets te maken met godsdienst, en veel meer met de enorme kloof tussen de arme, feodale maatschappelijke structuren in hun thuisland en de moderne West-Europese samenleving, een kloof die velen in één generatie moeten weten te overbruggen. Ik denk dat ook de Vlaamse vrienden van Mak deze brief moeten lezen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.