Het einde van de Sovjet-Unie

Vijftig jaar geleden, dag op dag, hield Khrushchov voor het twintigste congres van de Communistische partij een rede over de misdaden van het Stalinregime. Dit was volgens Roy Medvedev, één der bekendste dissidenten van latere tijd, het begin van het einde voor de Sovjet-Unie. Dertig jaar later hebben Gorbachov en Jeltsin de conclusies getrokken uit wat toen al vaststond, nl. dat het Sovjetregime dood was.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.