ALGEMENE GESCHIEDENIS 4. De Middeleeuwen (IV, 6)

3. De honderdjarige oorlog: 1340-1453

Omdat dit conflict de hele late middeleeuwen heeft beheerst, gaan we hier wat dieper op in. Het heeft uiteraard Engeland en Frankrijk tot in hun diepste geledingen geschokt, maar had ook zijn gevolgen voor de rest van Europa, inclusief ons eigen gebied Vlaanderen.

De verre aanleiding

De verre aanleiding voor het conflict lag zelfs in Vlaanderen. De graaf van Vlaanderen was sinds oudsher vazal van de koning van Frankrijk. Maar de steden in Vlaanderen, die welvarend waren geworden door de lakennijverheid (Brugge en Gent) kochten hun basisproduct, wol, in Engeland. Toen sociale spanningen ontstonden tussen de handwerklieden en neringdoenden in de steden, de wevers, spinners enz. enerzijds en de rijke kooplieden anderzijds, zochten de eersten (
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.