ALGEMENE GESCHIEDENIS 4. De Middeleeuwen (IV, 7)

Het verloop van de oorlog van 1341 tot 1420

De Engelsen behalen eerst een paar eclatante overwinningen, mede dank zij nieuwe aanvalstechnieken: de ridders moeten er weer eens aan geloven. Met de zwarte pest als intermezzo (1341-1351) richt het oorlogsgeweld in Frankrijk grote vernielingen aan. In 1358, zestien jaar na het uitbreken van de oorlog, nemen de Engelsen de Franse koning gevangen mee naar Engeland.

Gevolg: verwarring, onzeker bestuur en opstanden in het Franse land. De staten-generaal zal van regent Karel eisen dat hij de schuldigen voor de nederlagen, de koninklijke raadslieden, straft. Onder leiding van de burger Etienne Marcel breekt in de stad Parijs een revolutionaire algemene staking uit, de eerste van een hele reeks revoluties die Frankrijk sindsdien zou kennen. Tenslotte breekt ook op het platteland een gewelddadige boerenopstand uit, ten gevolge van de erbarmelijke situatie van de boerenbevolking op het platteland. Deze opstand werd
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.