Meisjes

De praktijk van het doden van meisjes in Azië wordt in de hand gewerkt door de vooruitgang van het prenataal onderzoek. Waarom dit in Azië zo frekwent gebeurt, lees je in dit onthutsend artikel van Carla Power.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.