ALGEMENE GESCHIEDENIS 5. De Nieuwe Tijd (I, 10)

Luther heeft in feite de elementen van Wicliff en Hus weer opgenomen in een strijd tegen het pausdom. Dat het Luteranisme er gekomen is en geslaagd is, is ergens wel te danken aan de politieke constellatie van het moment: aan het feit dat heel wat vorsten er belang bij meenden te hebben over te gaan tot het nieuwe geloof. En het feit dat ook hun onderdanen blijkbaar zonder veel protest overgingen tot dat nieuwe geloof, bewijst hoe sterk die Lutherse beweging een zaak van politiek belang was en niet op de eerste plaats een volksbeweging. In Zuid-Duitsland (Beieren) vond Luther aanvankelijk veel bijval onder het volk, maar toch zou niet Zuid-Duitsland maar het Noorden, door de overgang van de vorsten daar tot het nieuwe geloof, Luthers worden: Saksen, Hessen, Brandenburg. Dat eerste
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.