Paaseiland

Jared Diamond, schrijver van het fameuze boek ‘De Ondergang’, beschrijft het Paaseiland als een voorbeeld van de gevaren van milieuverloedering voor de voortbestaan van de mens. En inderdaad wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het eiland en naar de oorzaken van het verdwijnen van de bewoners lijkt er op te wijzen dat het slordig omgaan met de natuur (o.m. het kappen van bomen) geleid heeft tot het uitsterven van de Paaseilanders. Recent onderzoek van Terry Hunt heeft echter een ietwat ander resultaat opgeleverd: zie zijn artikel.
Het is tevens een mooi voorbeeld van hoe de wetenschap te werk gaat: de onderzoeker maakt gebruik van telkens nieuwe, meer geperfectioneerde technieken en is steeds bereid de resultaten van vroeger onderzoek in vraag te stellen en te corrigeren. Deze methode brengt ons telkens weer een stapje dichter bij de ‘waarheid’ over het object van het onderzoek.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.