Geen winnaars

Straks is het vijf jaar geleden dat de wereld met een schok tot het besef kwam dat het sprookje van de nieuwe wereldorde, na de val van de Berlijnse muur door vooral Amerika gepromoot, voor goed voorbij was. Voortaan zou de wereldpolitiek worden gedomineerd door de oorlog tegen het terrorisme. En inderdaad: zelden hebben we in de geschiedenis in zo korte tijd een terugval gezien in het primitieve stadium van internationale politiek: het eigen gelijk wordt opgevoerd, rangen worden gesloten, bewapening op scherp gesteld, dreigende taal geuit, dodelijke slagen uitgedeeld. Dat het allemaal weinig uithaalt, lijkt niet te deren. De lessen uit Vietnam en uit Irak worden door wat academici van meestal linksen huize getrokken maar gaan voorbij aan de verantwoordelijken voor de huidige wereldpolitiek. We moeten dus niet veel illusies koesteren over de lessen, die ze uit de Libanonoorlog zouden kunnen trekken.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.