GESCHIEDENIS VAN DE ISLAM: DEEL I (2)

De Oemayyaden: de kaliefen in Damascus/Syrië (gedurende negentig jaar)

661-750 na Chr.

Onder de vierde kalief Ali kwam het tot een opstand tegen hem onder leiding van Moe’awiya. Deze Moe’awiya ibn Abi Soefyan was een nauwe verwant van de derde kalief ‘Oethmaan en werd gesteund door de rijke families van Mekka en de Syrische Arabieren. Hij daagde de vierde kalief Ali uit, zette hem af en riep zichzelf in Jeruzalem uit tot kalief. Ali werd in 661 omwille van zijn onderwerping aan Moe
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.