GESCHIEDENIS VAN DE ISLAM: Deel I (5)

Naarmate de moslimgemeenschap groeide, kwam het zwaartepunt van de Islam meer naar het Oosten te liggen: in Irak en Iran, dus verder weg van de Middellandse Zee. Bovendien namen de spanningen en conflicten toe, zowel tussen verschillende stammen als rond de opvolging in het kalifaat en de aard van het gezag in de moslimgemeenschap. Er ontstonden verschillende bewegingen, die zich verzetten tegen het gezag van de Oemayyaden: de belangrijkste was die, welke stelde dat ‘Ali en een lijn van zijn afstammelingen de legitieme hoofden van de gemeenschap, of imams, waren. Deze aanhangers van ‘Ali werden zoals reeds gezegd de sji’at ‘Ali of sji’ieten genoemd, en waren vooral sterk in het Oosten van het rijk. De Oemayyaden komen geregeld in conflict met de Sji
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.