Altruïsme of egoïsme?

De laatste jaren heeft de sociobiologie of evolutionaire psychologie een enorme invloed gehad op het ethisch denken. Denk maar aan het impact dat het boek van Dawkins “The selfisch gene” heeft gehad. Het is daarom niet verwonderlijk dat sommige pedagogen van mening zijn dat het doceren van sociobiologie aan jonge mensen riskeert van die jongeren monsters te maken. Zelfzuchtige monsters, die van oordeel zijn dat de mens van nature uit ‘slecht’ is en enkel uit op eigen winst en voordeel. Onbaatzuchtigheid zou dus een illusie zijn, zou dus niet bestaan. Het artikel van David P. Barash, psycholoog aan de universiteit van Washington, kan ons denken daarover bevorderen!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.