Academische vrijheid

Hoe gevoelig de kwestie ‘Israël’ en de activiteiten van de pro-israëlische lobby in de VS liggen, kan nogmaals blijken uit volgend artikel. Het gaat o.m. over de problemen die de zoon van wijlen Edward Said heeft ondervonden, omdat zijn vader onverschrokken de Palestijnse zaak steunde. En over de auteur van een boek over archeologie in Israël, waarin wordt betoogd dat de Israëlische regering de archeologie misbruikt om het recht van de joden op het land in Palestina te verdedigen en bepaalde praktijken dienaangaande te rechtvaardigen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.