Wat is Europa? (4)

Europa, een gemeenschappelijke beschaving?
Als de aardrijkskunde ons geen oplossing biedt, dan kunnen we het misschien met cultuur en geschiedenis proberen. Wat we in Europa met elkaar delen is een gemeenschappelijke beschaving, zo wordt gezegd. Over de grote verscheidenheid van talen en volkeren heen bestaat er toch zoiets als een gemeenschappelijke erfenis: een cultuur die haar wortels heeft in de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom en een aantal gemeenschappelijke waarden en gedragspatronen die hieruit zijn gegroeid. Die gemeenschappelijke beschaving uit zich trouwens in onze gemeenschappelijke artistieke erfenis: van de Venus van Milo en het Parthenon tot Mozart, Dvorak en Ionescu. Tot die gemeenschappelijke erfenis behoren ook de verworvenheden van het wetenschappelijk denken en de industriële productiewijze die zich over heel het continent, zij het niet overal tegelijkertijd, heeft verspreid.

Toch deelt zeker niet iedereen die visie van één gemeenschappelijke beschaving. Begin jaren negentig van de 20ste eeuw, in de nadagen van de Koude Oorlog, formuleerde de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington zijn theorie van de
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.