Wat is Europa? (6)

Europa als een project?
We zouden nog op andere verschillen in het beleven van het verleden kunnen wijzen. Zo kijken Oost-Europeanen en West-Europeanen op een heel andere manier naar het recente verleden: naar de tweede wereldoorlog en zijn gevolgen, naar de holocaust, naar de rol van Rusland en Amerika in Europa. Juist omdat de ervaringen heel verschillend liggen in Oost en West
Wat er ook van zij, duidelijk is wel dat het moeilijk is om Europa strikt te definiëren. Het gaat hier over een geografisch vaag gebied, het westerse uiteinde van het Euro-Aziatisch continent dat een stuk gemeenschappelijke cultuur en verleden heeft maar ook grote diversiteit kent. Daarom zien velen Europa ook eerder als een project dan als een vaststaand gegeven. Europa als een nieuw model van samenleven voor de 21ste eeuw waarin men juist probeert een evenwicht te vinden tussen die verschillen in traditie en geheugen, die ook respecteert en toch tracht te streven naar eenheid.
Critici zullen zeggen: het klinkt mooi maar het staat wel mijlenver af van de dagelijkse praktijk van Europese bureaucraten die vanuit Brussel de gewone mensen met allerlei zinnige of minder zinnige regels om de oren slaan. Gelijk hebben ze. Tussen de idealen die door de voorstanders van Europese eenwording naar voor worden geschoven en de praktijk gaapt een diepe kloof. Die kloof kan enkel verklaard worden door de historische ontwikkeling van de Europese eenwording. Dat is het volgende deel van ons verhaal.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.