Mijlpalen van de Europese eenwording (2)

Amerikanen en Russen, Fransen en Duitsers.

De rol van de Amerikanen valt bij die eenwording niet te onderschatten. In de jaren na de oorlog waren zij sterke voorstanders van (West-) Europese samenwerking. Het zijn zij die de Europeanen via de Marshall-hulp gedwongen hebben tot economische samenwerking. Evenzeer zijn het de Amerikanen geweest die de West-Europeanen onder druk hebben gezet om ook op militair vlak samen te werken. Bij dit alles speelde uiteraard de groeiende tegenstelling met de Russen een belangrijke rol. Van Paul-Henri Spaak, de Belgische founding father van Europa, is de uitspraak dat Stalin Europa heeft gemaakt. De schrik voor wat door de publieke opinie, al dan niet terecht, gezien werd als een Russische dreiging en het besef dat de Amerikanen enkel zouden helpen als de West-Europeanen zelf hun interne tegenstellingen overwonnen, vormden een belangrijke stimulans voor de eerste vormen van West-Europese samenwerking.

Maar er speelde meer dan enkel de groeiende oostwesttegenstelling. Over de NAVO, de door Amerika gedomineerde militaire alliantie die in dezelfde periode tot stand kwam, werd ooit gezegd dat ze opgericht was
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.