Mijlpalen van de Europese eenwording (5)

De EGKS als eerste supranationale organisatie?

In de EGKS vinden we reeds de voorlopers van de vier instellingen die later de kern zullen vormen van de Europese Unie:

    de Hoge Autoriteit (nu de Commissie)
    de Gemeenschappelijke Vergadering (nu het Europees parlement)
    het Hof van Justitie
    de Raad van Ministers

Deze instellingen waren ook toen al het resultaat van een compromis.
Als Europees federalisten geloofden Schuman en Monnet in supranationale instellingen die konden optreden los van de instructies van nationale staten. De Hoge Autoriteit (later de Commissie) is zo
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.