Superpower

In de jaren negentig van de vorige eeuw werd de VS de enige grootmacht op aarde, militair en economisch ongenaakbaar. Nu, vijftien jaar later, is de situatie grondig aan het veranderen. Ongetwijfeld heeft Bush daar hard toe bijgedragen door zich vast te zetten in Irak en een rampzalige Midden-Oostenpolitiek. Maar ook de opkomst van China, Rusland en een aantal tweederangsmogendheden, die de eenzijdige politiek van Bush aanvechten, spreekt boekdelen. Wij als Europeanen moeten daar niet teveel leedvermaak bij koesteren, want in feite bedrijven de VS de politiek, die Europa (met Groot-Brittannië en Frankrijk op kop) vanaf de negentiende eeuw in datzelfde Midden-Oosten hebben gevolgd. Een goede analyse van de huidige situatie kan je inzicht verruimen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.