Het Marshall-plan

De VS doen het de laatste tijd slecht in de peilingen over de hele wereld, ook in Europa. De oorlog in Irak, de onvoorwaardelijke steun van de VS aan de politiek van Israël tegenover de Palestijnen, de opvattingen van Bush en zijn onmiddellijke helpers enz. hebben de score van appreciatie van de VS wel erg naar beneden gehaald. Het is ooit anders geweest, bv. na de laatste wereldoorlog, toen Europa dank zij o.m. de Marshall-hulp overeind kroop. In de jaren tachtig hebben diegenen, die protesteerden tegen de plaatsing van Amerikaanse raketten in Europa, genoeg moeten horen hoe ondankbaar ze waren. Maar was die Marshall-hulp dan zo onbaatzuchtig? En zo onontbeerlijk voor het herstel van Europa? Je kan het je terecht afvragen.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.