De werking van ons brein

In de bespreking van het boek van ene professor Chris Frith over de werking van ons brein stelt de psycholoog Stuart Derbyshire dat onze hersenen niet de ultieme dragers zijn van ons kennen en onze vrije wil. We zijn met andere woorden niet de slaven van onze zintuigen of totaal onderworpen aan de werking van de zenuwknopen in ons brein. Waar ons kennen en vrije wil dan werkelijk vandaan komen en hoe we welke werkelijkheid waarnemen zal wel nog een tijdje duister blijven. Misschien zullen we het ‘mysterie’ ervan nooit helemaal doorgronden. Maar de moderne wetenschap en techniek maakt al veel onderzoek mogelijk en dat is hoogst interessant.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.