Christendom in de VS: hoofd en hart

‘Head and Heart: American christianities’ van Garry Wills lijkt me een heel interessant boek te zijn. Het schetst de geschiedenis van de wording van de VS, en de rol die zowel de verlichting als het evangelisme daarin heeft gespeeld. De overgrote meerderheid van de stichters van de Amerikaanse natie waren ‘deisten’.
Deisten zijn mensen die van oordeel zijn dat het probleem van het bestaan van God enkel met het verstand kan worden achterhaald, en dat God niet tussenkomt in de wereld; het deisme is een maaksel van de verlichting in de zeventiende en achttiende eeuw, en werd/wordt heftig bestreden door de christelijke kerken, die steunen op de openbaring van God in de bijbel.
Dank zij die ‘deisten’ staat de scheiding van kerk en staat in de VS ingeschreven in de grondwet. Volgens Wills heeft die scheiding van kerk en staat in de VS er juist voor gezorgd dat de VS vandaag de dag de natie is waar de godsdienstigheid het hoogst scoort.
Sinds 2000 echter wordt die scheiding aangevochten door Bush en co., een evolutie die hoogst alarmerend is. Nog volgens Wills is die politiek van Bush het werk van Karl Rove (onlangs opgestapt als raadgever van Bush), die er in slaagde door het uitspelen van de afwijzing van abortus door katholieken en evangelische christenen hun politieke tegenstellingen te overbruggen en hen voor de republikeinse partij te winnen. Laten we hopen met Wills, dat het slechts een tijdelijk fenomeen is.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.