Onderwijs in Amerika

Tientallen jaren geleden, toen ik nog in het onderwijs stond, heb ik het van mijn oudere collega’s dikwijls gehoord: de kennis van de jongeren gaat zienderogen achteruit, ze kunnen geen zin meer correct schrijven, ze kennen hun geschiedenis en klassieke auteurs niet meer enz. enz. De laatste jaren hoor ik van mijn vrienden, die nu nog in het onderwijs staan, die klachten niet meer: misschien was het vooral een kwestie van generatiewissel. Daarom treft me het artikel van Mark Morford over de situatie van de Amerikaanse jeugd in de openbare scholen des te meer: het onderwijs in de VS is er blijkbaar veel erger aan toe dan ik al dacht. En het voorspelt niet veel goeds voor de toekomst van deze natie met haar president en zijn omgeving, die inderdaad nog niet veel blijk hebben gegeven van inzicht en schoolse wijsheid.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.