Het multiculturele drama

We zijn allemaal vreemdelingen geweest: lang geleden hebben onze voorouders hun boeltje opgepakt en andere (betere) oorden opgezocht. Dikwijls tot ongenoegen en spijt van de vroegere bezitters van het land, soms ter verrijking van de plaatselijke cultuur. De jaren en eeuwen, die dat langzame proces heeft doorgemaakt, zijn door de geschiedenis vervlakt en weg gegomd. Maar ik kan me voorstellen dat het voor de mensen, die het meemaakten, meestal hard en meedogenloos is geweest.
In de laatste tientallen jaren maken we weer zo’n proces, op kleinere schaal weliswaar, mee: de ‘volksverhuizing’ van een ‘kleine’ groep meestal islamitische gelukzoekers. Onze nog niet lang verworven rijkdom heeft ons, de ingezetenen, echter extra gevoelig gemaakt voor de bedreiging van de ‘vreemden’. We staan voor een enorme uitdaging, en we komen er zo moeilijk toe om er mee om te gaan. Lees maar even wat Gie Goris, de hoofdredacteur van Mo*, daarover zegt.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.