Stervende talen

Jaren geleden verzekerde een Nederlandse kennis uit Amsterdam me dat binnen niet al te lange tijd het Nederlands zou uitgestorven zijn en vervangen door het Engels. Als Vlaming, afkomstig van voorouders, die jarenlang gevochten hebben voor de officiële erkenning van het Nederlands in het door het Frans gedomineerde België, hechtte ik niet veel geloof aan die voor mij sombere voorspelling. En nog altijd lijkt de verdwijnen van het Nederlands als gesproken en geschreven taal me niet erg waarschijnlijk, toch niet in de voor ons liggende eeuw.
Dit is echter niet het geval voor heel wat van de 6000 talen, die over de hele wereld nog worden gesproken. Volgens sommigen zou 90 % ervan met uitsterven tegen het einde van deze eeuw zijn bedreigd. Sarah Grey Thomason, een linguiste van de Universiteit van Michigan, wijdde heel wat jaren aan onderzoek naar één van de inheemse talen in Noord-Amerika en heeft het in een interessant artikel over de bedreiging van het uitsterven van talen. De taal is meer dan alleen een middel tot communicatie. De taal is, zoals ons vroeger dikwijls werd voorgehouden, heel de ziel van een mens of een volk. Door een andere taal te gaan spreken, worden we ook anders, en niet noodzakelijk beter…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.