Lawrence of Arabia

De ouderen onder ons zullen zich hem wel herinneren van de film uit 1962, die zijn exploten in het Midden-Oosten met veel schwung en prachtige beelden uit de doeken deed. Maar de realiteit was wel enigszins anders. Dat blijkt uit de bespreking van een boek van ene James Barr: “Setting the Desert on Fire” over de strapatsen van Lawrence of Arabia. Als we ons nog dagelijks verbazen over de klungelende politiek van de VS in het Midden-Oosten, die niet gericht is op het welzijn en de welvaart van de daar levende mensen maar op olie- en andere belangen, dan moeten we beseffen dat de Britten het in en voor Wereldoorlog I niet beter hebben gedaan, integendeel. De criminele lichtzinnigheid, waarmee toen werd omgesprongen met mensen en hele volkeren, moet in niets onderdoen voor de huidige criminaliteit van mensen als Bush, Rumsfeld en Cheney.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.