Werelden in oorlog

Dat ‘geschiedenis’ een door mensen bedreven wetenschap is, en dus subjectieve kantjes heeft, heb ik al lang geleden aangehaald als waarschuwing voor de lezer van mijn bijdragen. En het ligt dus voor de hand dat ook deze wetenschap kan misbruikt worden om een ander doel dan de waarheid (en niets dan de waarheid) te verkondigen. Waarbij het natuurlijk niet altijd duidelijk is wat die waarheid is: feiten zijn nooit zuiver feiten, ze worden altijd ‘waargenomen’ door een mens en dus altijd onvermijdelijk enigszins vervormd weergegeven. Maw ‘objectieve’ waarheid bestaat eigenlijk niet.
Maar dat neemt niet weg dat de mens door het ontwikkelen van zijn kennis de ‘objectieve’ waarheid sterk kan benaderen. Als dat tenminste zijn bedoeling is. Blijkbaar is dat niet altijd het geval. Lees maar even de recensie van dat boek van Anthony Pagden: “Worlds at War”, en je zal begrijpen waar ik het over heb. De auteur van het boek, een geschiedschrijver nota bene, beschrijft de 2500 jaar oude oorlog tussen Oost en West als een illustratie van een hoogst twijfelachtige interpretatie van de recente geschiedenis, nl. de vreselijke gebeurtenis van 11/9/2001. Terecht zegt de recensent dat dit een misbruik en vertekening is van de geschiedenis voor een politiek doel. Het gebeurt veel meer dan je denkt, ook in allerlei tijdschriften en kranten. Een gewaarschuwd mens is er twee waard.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.