De Dalai Lama

Wat er zich de laatste dagen in Tibet heeft afgespeeld, lijkt een beetje ver van ons bed. En enkel belangrijk voor de olympische spelen in het China, dat het niet zo nauw lijkt te nemen met de mensenrechten, en voor de Dalai Lama met zijn visie op de verhouding tussen Tibet en China vanuit de ballingschap.
Misschien helemaal ten onrechte, want het gaat niet enkel om een lokaal probleem. Sinds jaren heeft de Dalai Lama in een meer en meer geglobaliseerde wereld de rol vervuld van een soort goeroe of leermeester van de ethische grondprincipes, die vandaag de dag moeten gelden, wil de wereldgemeenschap toekomst hebben. Zijn visie op de bijdrage die het boeddhisme daaraan kan leveren is meer dan waardevol en spreekt blijkbaar heel wat mensen aan. Het lijkt me dan ook nuttig even de lezing aan te bevelen van een bespreking van een boek over de veertiende Dalai Lama.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.