Jezus van Nazaret (7)

Wat maakt Jezus dan wél zo bijzonder voor mij? Ik zou zeggen: een bepaalde instelling en houding, die heel zijn persoon en optreden karakteriseert. Zijn absolute aandacht voor de uniciteit van elke medemens. Zijn consequent doorbreken van alle muren, die mensen toen en nu rond zichzelf en anderen opbouwen, zogezegd om hun identiteit te benadrukken en te beschermen. Zijn overtuiging dat elke mens als mens recht heeft op een menswaardig bestaan, ongeacht zijn sekse, leeftijd, opvattingen, aard of wat dan ook.

Ik wil dat even toelichten, want zoiets lijkt soms nogal nietszeggend na 2000 jaar christendom en christelijke cultuur.
Vanaf zijn geboorte (eigenlijk vanaf zijn conceptie) komt elke mens terecht in een wereld vol geweld: geweld als fysieke of morele dwang, uitgeoefend door elk levend wezen op zijn omgeving
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.