Bewustzijn, ervaring en hersenen

Niemand zal er wel aan twijfelen dat in ons menselijk lichaam de hersenen het belangrijkste onderdeel zijn voor bewustzijn en ervaring. Maar of dat bewustzijn en die ervaring te herleiden is tot een (chemische bepaalde) activiteit van onze hersenen, dat is een kapitale vraag. Er wordt de laatste tijd veel over nagedacht en geschreven (Dennett heeft er een heel boek aan gewijd) maar ver staan we blijkbaar nog niet. Dus ook de auteur van het hier besproken boek, Ray Tallis, heeft niet het definitieve antwoord in petto.
Maar zoals het hoort in de wetenschap, brengt elk nieuw inzicht ons een stapje verder!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.