De winnaars en de verliezers

Vandaag zondag: de Israëli’s hebben eenzijdig een wapenstilstand afgekondigd (en natuurlijk hun overwinning in deze vuile oorlog bejubeld). Hamas aanvaardt deze eenzijdige beslissing niet, en blijft raketten schieten richting Israël, maar zou blijkens de laatste berichten ook eenzijdig een bestand van acht dagen instellen. Een merkwaardig (voorlopig?) einde van drie weken oorlog (of moeten we ‘slachting’ zeggen?).
Prof. Mearsheimer, één van de auteurs van een artikel en later een boek over de Joodse lobby in de V.S., geeft een analyse, die een goede illustratie is van de betekenis van deze ‘oorlog’. Misschien vindt Obama wel de tijd om dat even te lezen…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.