Het jaar van Darwin

Tweehonderd jaar geleden werd Darwin geboren; honderdvijftig jaar geleden publiceerde hij zijn boek “On the origin of species”. Reden genoeg voor heel wat artikels over de man, die meer dan wie ook het denken van de moderne mens over zichzelf, zijn geschiedenis en zijn toekomst heeft beïnvloed.
Hier vind je de bespreking van een pas verschenen boek van Adrian Desmond en James Moore: “Darwin’s Sacred Cause”. De auteurs verdedigen daarin de stelling dat Darwin voor het uitwerken van zijn theorie zou uitgegaan zijn niet van de pure liefde voor de waarheid, maar van zijn afkeer voor de slavernij. De meesters en hun slaven zijn geen twee verschillende soorten, zoals de eersten soms wel beweerden. Ze stammen af van eenzelfde voorloper.
Deze stelling van de auteurs en andere interpretaties, die teruggaan op de kijk op de persoonlijkheid van Darwin, worden in dit artikel van Philippe Ball vermeld en besproken. Interessant is o.m. de bewering dat Darwin de vooroordelen van zijn tijd (de suprematie van het blanke ras bv.) wel degelijk deelde, maar de nadruk legde op de morele plicht de zwakkeren te helpen. Het sociaal darwinisme was dus wel meer een kind van Darwin dan de huidige neodarwinisten misschien lief is.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.