Over democratie

Nu in Antwerpen de voor- en tegenstanders van de Lange Wapper, de fameuze brug die de ring rond Antwerpen moet sluiten, zich voorbereiden op 18 oktober, de dag van het referendum over die sluitingsring (een brug of een tunnel), past het even na te denken over onze even fameuze democratie.
Niet over het ideaal, dat we allemaal voor ogen hebben, maar over de reële democratie of liever over wat er hier bij ons voor doorgaat. Neem nu even het artikel van Arundhati Roy, de schrijfster uit India. Wat ze schrijft over de oorlog tussen India en Pakistan om Kashmir en hoe ze daar de democratie de nek hebben omgedraaid, dat kan voor onze politici en managers een voorbeeld zijn voor de manier waarop ze ook hier met democratie lijken om te gaan, zij het iets minder doortastend, iets ‘beschaafder’.
Wat er dus met dat vrij onschuldig referendum-experiment over de Lange Wapper ook op het spel staat, is noch min noch meer de ‘democratie’.
We zullen dan maar gaan stemmen, op 18 oktober, met de dood in het hart.
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.