Darwin en de slavernij

In 1991 verscheen een biografie van Darwin door twee auteurs: Adrian Desmond en James Moore. De vertaling ervan in het Nederlands verscheen pas in 2007 onder de titel: “Darwin. De biografie”. Voor al wie wil meepraten over Darwin in dit Darwin-jaar is dit boek een must, ook al telt het niet minder dan 960 pagina’s!
Beide auteurs hebben nu een nieuw boek gepubliceerd wanneer ze betogen dat de theorie van Darwin over de oorsprong van de mens (o.m. in The Descent of Man) nauw verbonden is met de afkeer die Darwin had voor de toen nog heersende slavernij.
In een artikel daarover heeft Robert J. Richards zijn twijfels over de juistheid van de bewering dat die afkeer van de slavernij bij Darwin de trigger is geweest voor zijn evolutietheorie.
Het lijkt een dispuut tussen zeer geleerde mensen, maar toch is het niet onbelangrijk. Er lopen vandaag op de wereld nog genoeg mensen rond, die van oordeel zijn dat bv. de blanken superieur zijn aan de andere ‘rassen’ en die daarbij zelfs beroep durven te doen op Darwin. Helemaal ten onrechte: Darwin zelf verafschuwde deze idee, dat is al te duidelijk. Althans volgens Desmond en Moore, en die kunnen het weten!
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.