De VS, China, Rusland en.. Iran

Nu Obama op reis is in het Oosten (op dit moment zit hij in Bejing), en de Russische president Medvedev een strakkere houding lijkt te hebben aangenomen tegenover Iran, is het misschien goed deze achtergrondinformatie even door te lezen. Dat kan misschien een licht werpen op wat Medvedev bedoelde te zeggen en wat Obama in China aan het doen en zeggen is…
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.